Przebudowa przystanku autobusowego

Sierpień / Wrzesień 2014

„Dziękujemy za Wasze bezinteresowne działania, mające nieprzeceniony wpływ na podniesienie atrakcyjności, poprawę wizerunku i wprowadzenie ładu w Pobiednej”.

Burmistrz Leśnej

Jan Surowiec

Inicjatywa projektu odbudowy przystanku autobusowego pochodziła od pani Sołtys Pobiednej, która przedstawiła taką potrzebę Polskiemu Towarzystwu Holozoficznemu.

Pierwszy etap renowacji wiaty przystankowej został zrealizowany w ubiegłym roku przez mieszkańców Lighthouse Center® Poland (LCP), skąd podejmowane są główne działania Polskiego Towarzystwa Holozoficznego (PTH). Więcej o przystanku autobusowym.

W bieżącym roku, we współpracy z Radą Miejską pobliskiego miasteczka Leśna, będącego siedzibą naszej gminy, udało się dokonać kolejnych etapów zagospodarowania terenu wokół przystanku.

Gmina miała swój wkład finansowy w zakup nowych ławek, koszy na śmieci oraz części żwiru potrzebnego do utwardzenia ścieżek. Przy pomocy sąsiada, który pracował jako operator koparki, załoga LCP mogła wykonać swoją pracę.

 

Wcześniej teren otaczający przystanek był porośnięty zdziczałymi krzakami i trawą. Poza jedną wąską ścieżką, nie było żadnych prawdziwych alejek. W deszczowe dni nie należało więc do przyjemności chadzanie tam po błocie.

Po ręcznym usunięciu kęp trawy, do pracy wkroczyła koparka i wolontariusze mogli dokonać osuszenia terenu.

Następnie alejki zostały wypełnione żwirem, stanowiącym stabilną powierzchnię dla pieszych, odpowiednią do korzystania zeń w deszczowe dni. Utworzono przestrzeń z nowymi drzewkami i ławkami, jak również zasadzono nowe krzewy, otaczając je korą drzewną.

Wokół nowego klombu z kwiatami róż i lawendy zbudowany został kamienny murek. Na uprzednio utwardzonym, żwirowym podłożu ułożono warstwę białych kamieni. Przez około miesiąc ludzie różnych narodowości – w szczególności większe grupy z Austrii i Czech – uczestniczyli w tym przedsięwzięciu, łącząc swe siły z mieszkańcami LCP.

W wyrazie wdzięczności, Rada Gminy Leśna zaprosiła mieszkańców LCP na swoją sesję, podczas której Burmistrz Leśnej, Jan Surowiec, osobiście zaprezentował pozostałym członkom Rady slajdy, przedstawiające prace przy przebudowie przystanku autobusowego. W swej przemowie wyraził nadzieję, że projekt stanie się inspiracją dla innych ludzi, bo jeśli każdy będzie się troszczył o swoje otoczenie, to wszystko będzie wyglądało lepiej.

„… To jest przykład dla innych. Chcielibyśmy, aby inni mieszkańcy i ludzie dali się “zarazić” takimi działaniami… Jestem przekonany, że ziarno, które zasialiśmy, wyda owoce… Nie było żadnego społecznego współdziałania czy też większej, zorganizowanej pomocy; PTH działało niemalże o własnych siłach. Jest to jeden z przykładów dzialności PTH w Pobiednej. Wcześniej realizowali inne duże projekty, takie jak wybudowanie placu zabaw w centrum wsi czy drewnianej wiaty przystankowej. PTH współpracuje również z miejscową szkołą i naszą Gminą w zakresie ustawiania siatek przeciwśniegowych, które Stowarzyszenie montuje każdego roku”.

Także i Sołtys Pobiednej, Anna Hałas, wyraziła swoje uznanie dla działalności PTH:

„Członkowie tego międzynarodowego towarzystwa od kilkunastu lat bezinteresownie wspierają społeczność Pobiednej. Są to przeróżne działania od akcji charytatywnych polegających na rozwożeniu drewna potrzebującym rodzinom, rozdawaniu odzieży po wybudowanie placu zabaw dla dzieci czy odmalowanie elewacji szkoły. Wszystkim sołtysom życzę choć połowę takiej grupy jaką ja posiadam w Pobiednej.”
Źródło: strona internetowa miasta Lubań

Więcej o naszym projekcie przeczytać można na stronie internetowej miasta Lubań oraz na stronie Pobiednej.

“Dziękujemy

Polskiemu Towarzystwu Holozoficznemu

za pracę związaną z modernizacją skweru wokół przystanku autobusowego w Pobiednej.

Dziękujemy za Wasze bezinteresowne działania, mające nieprzeceniony wpływ na podniesienie atrakcyjności, poprawę wizerunku i wprowadzenie ładu w Pobiednej. Z wyrazami wdzięczności za wielkie serce i dobrą wolę, życzymy Wam powodzenia w realizacji Waszych planów oraz sukcesów zawodowych”.

Burmistrz Leśnej
Jan Surowiec
Leśna, 25 września 2014

List z podziękowaniami od Burmistrza Leśnej