Najlepszym sposobem na zmianę tego, co nas otacza, jest dokonanie zmian w nas samych.

W praktyce

W praktyce

Polskie Towarzystwo Holozoficzne (PTH) promuje i organizuje projekty będące w zgodzie z trzema podstawowymi płaszczyznami człowieka: ciałem, umysłem oraz duszą.

Wolontariat

Polskie Towarzystwo Holozoficzne (PTH) otrzymuje niezbędne fundusze dzięki darowiznom. Wielu ludzi chętnie ofiarowuje swój czas na bezinteresowną pracę na rzecz realizacji różnych przedsięwzięć i projektów Stowarzyszenia, umożliwiając prowadzenie różnorodnej działalności.

Nieodpłatnie

Stowarzyszenie udostępnia nieodpłatne informacje i programy przeznaczone dla wszystkich, bez względu na narodowość, przekonania polityczne, pozycję społeczną, religię, wykształcenie czy zawód.

Polskie Towarzystwo Holozoficzne (PTH) zostało założone jako organizacja non-profit w roku 1996 w Gdańsku i obecnie jest zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym we Wrocławiu.

PTH jest członkiem międzynarodowej organizacji Holosophic Society International, od której otrzymuje wsparcie. Czytaj wiecej

 

 Nasze ideały 

Idea holozoficzna obejmuje trzy poziomy: ciało, umysł oraz duszę. Naszym celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy nimi trzema.

 

Cialo

Idea holozoficzna na poziomie ciała obejmuje znajomość i przyjęcie zdrowego stylu życia poprzez wybór odpowiedniego pożywienia i pracę fizyczną, jak również wykorzystywanie zasobów naturalnych w zrównoważony sposób, z poszanowaniem życia we wszystkich jego formach.

 

Umysł

Idea holozoficzna na poziomie umysłu to poszerzanie zrozumienia tego kim jest człowiek. To również rozwijanie samoświadomości i wiedzy o tym jak myślimy i działamy, co powoduje zmianę w naszym nastawieniu do siebie samych i do ludzi wokół nas.

 

Dusza

Holozofia na poziomie duszy oznacza poznanie na drodze medytacji fundamentalnego elementu naszej egzystencji – duszy, która jest źródłem i istotą wszystkiego. Osiągnięcie tego jest możliwe poprzez medytację na wewnętrzne Światło i Dźwięk, proponowaną przez Sant Mat.

 

 

W świecie, w którym żyjemy, kierujemy się praktycznymi doświadczeniami, dlatego też koncept holozoficzny w dzisiejszych czasach polega na praktycznej integracji tejże wiedzy z naszym codziennym życiem.