Działania na rzecz społeczności

 


Polskie Towarzystwo Holozoficzne (PTH) organizuje i prowadzi działalność charytatywną, mającą na celu pomoc i wsparcie dla lokalnej społeczności w sąsiedztwie Lighthouse Center® Poland. Odwiedź poniższy blog i dowiedz się więcej o naszej działalności i imprezach.

 

Dążąc do osiągnięcia własnego dobrobytu, szybko zdajemy sobie sprawę, że jest on ściśle związany z dobrobytem tych, którzy nas otaczają. W rezultacie jednym z głównych celów Polskiego Towarzystwa Holozoficznego (PTH) jest służenie potrzebującym na drodze prowadzenia licznych przedsięwzięć charytatywnych.

Przeczytaj więcej o międzynarodowych projektach pod patronatem HSI na blogu HSI