14 grudnia w miejscowej sali gimnastycznej rozdaliśmy wiele zabawek oraz ubrań dla dzieci i młodzieży. Artykuły te odebraliśmy od różnych grup darczyńców m.in. w Niemczech w przeciągu jednego tygodnia. Chcielibyśmy tutaj skorzystać z okazji, aby podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego przedsięwzięcia. Wszystkie dary bardzo ucieszyły ich odbiorców.