Informacje prawne:

Polskie Towarzystwo Holozoficzn) jest zarejestrowany, zwolnione z podatku organizacji z siedzibą w Polsce.
Siedzibą: ul. Leszczynskiego 4/25, 50-078 Wroclaw

 
Number KRS: 0000009350
NIP: 584-239-17-42

 
Kontakt:
Wola Sokolowska 13, 59-814 Pobiedna
office@holosophic.pl
Tel.: 0048-75-64 28 332
fax: 0048-75-64 28 343

 

Członkowie Zarządu:
Michal Jasinek, Ilona Krusch, Moa Van den Broeck, Daria Kozikowska, Michael Dykta, Nicolette Keim, Sandra Grawunder, Wim Ceuppens